Til toppen

Landskassens likviditet ultimobalance efter beholdningstype (2002M01-2023M11) [KODLIK]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002M01 , 2002M02 , 2002M03 ,

Valgt 1 Total 261

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Likviditets opgørelsen for obligationer var fejlagtigt ca. 200 mio kr. for lavt, i perioderne oktober, november og december 2016. Dette er blevet korrigeret den 9. maj 2017. En ændring i opgørelsesmetoden for beholdningstypen obligationer og bankindestående er implementeret pr. 1. august 2017.
Dette medfører, at et beløb bliver flyttet fra obligationer til bankindestående. Den overordnede likviditetssum er ikke påvirket. Ændringen har virkning fra 2016.
Landskassen fik en større skatteindbetaling på ca. 426 mio. kr. i marts måned 2018 i forbindelse med at pensionsbeholdninger er flyttet til Danmark. Reduktionen i obligationsbeholdningen fra september 2019 til oktober 2019 skyldes salg af obligationer med henblik på indskud af kapital i Kalaallit Airports. Landskassens likviditet for hele 2019 til og med 3 kvt. 2020 er blevet korrigeret pr. 12. november 2020 på grund af fejlindberetninger. For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke