Til toppen

Udlånsportefølje, obligationsrestgæld efter ejendomskategori (2004K1-2021K4) [KODOBL]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004K1 , 2004K2 , 2004K3 ,

Valgt 1 Total 72

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. I alt , 1.1 Ejerboliger , 1.2 Støttet byggeri ,

Valgt 0 Total 8

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
I tidligere opgørelser har værdien for støttet byggeri været ca. 7,5 mio. kr. højere i perioden 4. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 grundet en fejlindberetning.
Denne fejl er korrigeret og beløbet flyttet til andelsboliger.
For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke