Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Udlånsportefølje, obligationsrestgæld efter ejendomskategori (2004K1-2024K1) [KODOBL]

Vælg variabler

Aqqaluaq F. Lund, aqlu@stat.gl
16-05-2024
Mio. kroner
Quarterly, kvartalsvis, kvartali
16-08-2024
27-05-2015
Grønlands Statistik
KOXOBL
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004K1 , 2004K2 , 2004K3 ,

Valgt 1 Total 81

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. I alt , 1.1 Ejerboliger , 1.2 Støttet byggeri ,

Valgt 0 Total 8

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
I tidligere opgørelser har værdien for støttet byggeri været ca. 7,5 mio. kr. højere i perioden 4. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 grundet en fejlindberetning.
Denne fejl er korrigeret og beløbet flyttet til andelsboliger.
For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes p� www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke