Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Løbende afregnet indkomstskat efter tid, kommuner og type (2003K1-2024K1) [KODSKT]

Vælg variabler

Aqqaluaq F. Lund, aqlu@stat.gl
16-05-2024
Mio. kr.
Quarterly, kvartalsvis, kvartaali
16-08-2024
27-05-2015
Grønlands Statistik
KOXSKT
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 Total 85

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hele landet , Kommune Kujalleq , Kommuneqarfik Sermersooq ,

Valgt 0 Total 8

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 5

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke

tid

2009K1

Periodisering af indkomstskatten ultimo 2008. En del af indkomstskatten i 1. kvartal 2009 vedrører de gamle kommunerne fra før 2009. Provenuet er videreført til de nye kommuner

2016K1

Der er tidligere blevet foretaget en korrektion af fejl for Qaasuitsup Kommunia 26,6 mio. kr.

2016K3

Stigningen i indkomstskatten i 3. kvartal 2016, er sket på grund af tekniske årsager. Korrektioner af de afregnede skatter fra tidligere perioder i 2016 er medtaget i 3. kvartal 2016.
Den store stigning i skatteindkomsten vedrører de forudgående perioder

2017K3

Beskatning af pensionsopsparinger i udlandet trådte i kraft 1. januar 2017, hvorfor det også vil give niveauforskel ift. sammenligning med tidligere år.

2018K1

Qaasuitsup kommunia blev delt i to nye kommuner pr. 1. januar 2018, hvorfor det også vil give niveauforskel ift. sammenligning med tidligere år.

2018K3

Niveauforskel med 19,5 pct. stigning i forhold til perioden 2017K3, skyldes bl.a. tekniske udfordringer pga. implementering af nyt it-system i 2017K3, samt forskudte indberetninger fra kommunerne, hvor en del af 2017K3 perioden blev først inkluderet i 2017K4 perioden.