Til toppen

Anmeldelser og sigtelser efter overtrædelsens art og kommune [KRDAN]

Vælg variabler

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Kriminallov i alt , - Forbrydelser mod offentlig myndighed i alt ,

Valgt 0 Total 57

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hele landet , Lokalstation Nanortalik , Hovedstation Qaqortoq ,

Valgt 0 Total 18

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 Total 17

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000

antal anmeldelser

Én anmeldelse registreres med ét journalnummer og der skabes ét journalnummer for hver person, der anmelder og hver lovovertrædelse, der anmeldes.

overtrædelsens art

Variablen 'Overtrædelsens art' er inddelt således, at cifre der begynder med 1 hører under kategorien 'Forbrydelser mod offentlig myndighed'. Cifre der begynder på 2 hører under kategorien 'Sædelighedsforbrydelser'. Cifre der begynder med 3 hører under 'Forbrydelser mod liv og legeme'. Cifre der begynder med 4 og 5 hører under 'Formueforbrydelser'. Herefter findes de detaljerede kategorier under færdse

station

Data der hører under Politimesterembedet er sat sammen med Hovedstation Nuuk af diskretionshensyn.