Anmeldelser og sigtelser efter overtrædelsens art og kommune [KRDAN]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

antal anmeldelser

Total 3 Valgt

Søg

overtrædelsens art

Total 57 Valgt

Søg

station

Total 18 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 15 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
27-04-2020
Kontakt
Emil Malta, emim@stat.gl
Enhed
Anmeldelser
Næste opdatering
27-04-2021
Oprettelsesdato
17-06-2016
Kilde
Grønlands Statistik & Grønlands Politi
Matrix
KRXAN
Fodnoter

Fodnoter

antal anmeldelser
Én anmeldelse registreres med ét journalnummer og der skabes ét journalnummer for hver person, der anmelder og hver lovovertrædelse, der anmeldes.
overtrædelsens art
Variablen |*|Overtrædelsens art|*| er inddelt således, at cifre der begynder med 1 hører under kategorien |*|Forbrydelser mod offentlig myndighed|*|. Cifre der begynder på 2 hører under kategorien |*|Sædelighedsforbrydelser|*|. Cifre der begynder med 3 hører under |*|Forbrydelser mod liv og legeme|*|. Cifre der begynder med 4 og 5 hører under |*|Formueforbrydelser|*|. Herefter findes de detaljerede kategorier under fær
station
Data der hører under Politimesterembedet er sat sammen med Hovedstation Nuuk af diskretionshensyn.
tid
en