Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Anmeldelser og sigtelser efter overtrædelsens art og kommune [KRDAN]

Vælg variabler

Per Lyster, pely@stat.gl
15-04-2023
Anmeldelser
15-04-2024
17-06-2016
Grønlands Statistik & Grønlands Politi
KRXAN
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Kriminallov i alt , - Forbrydelser mod offentlig myndighed i alt ,

Valgt 0 Total 57

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hele landet , Lokalstation Nanortalik , Hovedstation Qaqortoq ,

Valgt 0 Total 18

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 Total 17

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000

antal anmeldelser

Én anmeldelse registreres med ét journalnummer og der skabes ét journalnummer for hver person, der anmelder og hver lovovertrædelse, der anmeldes.

overtrædelsens art

Variablen 'Overtrædelsens art' er inddelt således, at cifre der begynder med 1 hører under kategorien 'Forbrydelser mod offentlig myndighed'. Cifre der begynder på 2 hører under kategorien 'Sædelighedsforbrydelser'. Cifre der begynder med 3 hører under 'Forbrydelser mod liv og legeme'. Cifre der begynder med 4 og 5 hører under 'Formueforbrydelser'. Herefter findes de detaljerede kategorier under færdse

station

Data der hører under Politimesterembedet er sat sammen med Hovedstation Nuuk af diskretionshensyn.