Til toppen

Offentligt ansatte efter sektor og regnskabsopdeling (2015-2019) [OFDOA3]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Selvstyret , Kommuner ,

Valgt 0 Total 9

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle , Administration , Social og familie ,

Valgt 0 Total 9

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 1 Total 5

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000

regnskabsopdeling

Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning er i 2015 flyttet i regnskabsopdeling fra erhverv og arbejdsmarked til administration

opgørelsesvariabel

Variablen fuldtidsansatte er en ækvivaleret beregning, summen for de nedre niveauer stemmer ikke nødvendigvis med det øverste niveau pga. afrunding.Variablen ansatte er en optælling af enkelte personer, variablen kan ikke aggregeres til de højere niveauer,fordi en person kun bliver talt med en gang på de aggregerede niveauer.