Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Offentligt ansatte efter sektor og regnskabsopdeling (2015-2019) [OFDOA3]

Vælg variabler

Gorm N. Pedersen gnpe@stat.gl
22-06-2020
Antal
22-06-2021
05-10-2018
Grønlands Statistik
OFXOA3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Selvstyret , Kommuner ,

Valgt 0 Total 9

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle , Administration , Social og familie ,

Valgt 0 Total 9

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 1 Total 5

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000

regnskabsopdeling

Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning er i 2015 flyttet i regnskabsopdeling fra erhverv og arbejdsmarked til administration

opgørelsesvariabel

Variablen fuldtidsansatte er en ækvivaleret beregning, summen for de nedre niveauer stemmer ikke nødvendigvis med det øverste niveau pga. afrunding.Variablen ansatte er en optælling af enkelte personer, variablen kan ikke aggregeres til de højere niveauer,fordi en person kun bliver talt med en gang på de aggregerede niveauer.