Offentligt ansatte efter sektor og regnskabsopdeling (2015-2019) [OFDOA3]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

sektor

Total 9 Valgt

Søg

regnskabsopdeling

Total 9 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 5 Valgt

Søg

opgørelsesvariabel

Total 2 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
22-06-2020
Kontakt
Gorm N. Pedersen gnpe@stat.gl
Enhed
Antal
Næste opdatering
22-06-2021
Oprettelsesdato
05-10-2018
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
OFXOA3
Fodnoter

Fodnoter

regnskabsopdeling
Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning er i 2015 flyttet i regnskabsopdeling fra erhverv og arbejdsmarked til administration
opgørelsesvariabel
Variablen fuldtidsansatte er en ækvivaleret beregning, summen for de nedre niveauer stemmer ikke nødvendigvis med det øverste niveau pga. afrunding.Variablen ansatte er en optælling af enkelte personer, variablen kan ikke aggregeres til de højere niveauer,fordi en person kun bliver talt med en gang på de aggregerede niveauer.