Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Førskole dagtilbud nøgletal efter kommune, distrikt og bosted (2014-2022) [OFDUKN1]

Vælg variabler

Gorm N. Pedersen, gnpe@stat.gl
31-05-2023
Antal
31-05-2024
17-06-2016
Grønlands Statistik
OFXUKN1
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 6

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle børn i dagtilbud , Børn 0 år , Børn 1-2 år ,

Valgt 0 Total 16

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014 , 2015 , 2016 ,

Valgt 1 Total 9

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle kommuner , Kommune Kujalleq , Kommuneqarfik Sermersooq ,

Valgt 0 Total 24

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Børneenheder er en beregnet variablel, baseret på lovgivning for førskoleinstitutioner.
I lovgivningen for førskoleinstitutions området, er der den angivelse om, at der bør maks være 12 børn i en vuggestuegruppe (0-2 år),
,og 20 børn i en børnehavegruppe (3-6 år).
Et vuggestuebarn er herved defineret som 1,67 enhed af et børnehavebarn.
Pædaggoger af børnepersonale er den relative andel af pædagoger i procent af de samlede børnepasningspersonale.
Børnepasningspersonalet er defineret som værende pædagoger, pædagoisk uddanede og pædagogmedhjælpere.
Ledere og køkken- og rengøringspersonale er ikke defineret som børnepasningspersonale.
Børnenheder per faglige personale, er beregnet som børneenheden divideret med børnepasningspersonalet Dækningsgrad for børn 0-5 år er andelen af børn i aldersgruppe, der efter valgte variable går i offentlig førskoleinstitution. Differencen i personalet på niveau skyldes decimal afrunding.
Der er foretaget en rettelse af dækningsgraden for kommunerne og distrikter den 5. juli 2016
Tal for Pædagogmedhjælper og Køkken- og rengøringsmedarbejder er korrigerede i forhold til OFDUKN2.
I 2020 og 2021 er der et mindre antal Pædagogmedhjælper og Køkken- og rengøringsmedarbejder som ikke er medtaget i forhold til OFDUKN2.