Førskole dagtilbud nøgletal efter kommune, distrikt og bosted (2014-2020) [OFDUKN1]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

bosted

Total 3 Valgt

Søg

dagtilbud

Total 6 Valgt

Søg

nøgletal Vælg mindst en værdi

Total 16 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 7 Valgt

Søg

område

Total 24 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
31-05-2021
Kontakt
Gorm N. Pedersen, gnpe@stat.gl
Enhed
Antal
Næste opdatering
31-05-2022
Oprettelsesdato
17-06-2016
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
OFXUKN1
Fodnoter

Fodnoter

Børneenheder er en beregnet variablel, baseret på lovgivning for førskoleinstitutioner.
I lovgivningen for førskoleinstitutions området, er der den angivelse om, at der bør maks være 12 børn i en vuggestuegruppe (0-2 år),
,og 20 børn i en børnehavegruppe (3-6 år).
Et vuggestuebarn er herved defineret som 1,67 enhed af et børnehavebarn.
Pædaggoger af børnepersonale er den relative andel af pædagoger i procent af de samlede børnepasningspersonale.
Børnepasningspersonalet er defineret som værende pædagoger, pædagoisk uddanede og pædagogmedhjælpere.
Ledere og køkken- og rengøringspersonale er ikke defineret som børnepasningspersonale.
Børnenheder per faglige personale, er beregnet som børneenheden divideret med børnepasningspersonalet
Dækningsgrad for børn 0-5 år er andelen af børn i aldersgruppe, der efter valgte variable går i offentlig førskoleinstitution.
Differencen i personalet på niveau skyldes decimal afrunding.
Der er foretaget en rettelse af dækningsgraden for kommunerne og distrikter den 5. juli 2016