Til toppen

Prisniveauindeks (indeks DK=100) efter varegrupper (2014-2016)

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00. Samtlige varer og tjenester , 01. Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer , 01.1 Fødevarer ,

Valgt 0 Total 61

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 2

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
For metode og definitioner jævnfør metodebeskrivelsen i publikationen, der kan hentes på www.stat.gl