Til toppen

Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og aldersgruppe. [SODBV01]

Vælg variabler

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 2

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 Total 11

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på beskyttede arbejdspladser o.l., modtager ud over førtidspension et beskæftigelsesvederlag på 15 kr. pr.time. Fra 1.jan 2020 fastsættes beskæftigelsesvederlaget til 25% af SIKs mindsteløn for timelønnede. Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn.