Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og aldersgruppe. [SODBV01]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

alder

Total 3 Valgt

Søg

enhed Vælg mindst en værdi

Total 2 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 11 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
31-08-2021
Kontakt
Sune Steenskjold, sust@stat.gl
Enhed
Antal/Beløb
Næste opdatering
31-08-2022
Oprettelsesdato
31-08-2020
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
SOXBV01
Fodnoter

Fodnoter

Personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på beskyttede arbejdspladser o.l., modtager ud over førtidspension et beskæftigelsesvederlag på 15 kr. pr.time. Fra 1.jan 2020 fastsættes beskæftigelsesvederlaget til 25% af SIKs mindsteløn for timelønnede. Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn.