Til toppen

Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og kommune. [SODBV02]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 2

Valgt 0 Total 6

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 1 Total 5

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på beskyttede arbejdspladser o.l., modtager ud over førtidspension et beskæftigelsesvederlag på 15 kr. pr.time. Fra 1.jan 2020 fastsættes beskæftigelsesvederlaget til 25% af SIKs mindsteløn for timelønnede. Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn.