Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og kommune. [SODBV02]

Vælg variabler

Sune Steenskjold, sust@stat.gl
31-08-2021
Antal/Beløb
31-08-2022
31-08-2020
Grønlands Statistik
SOXBV02
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 2

Valgt 0 Total 6

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 1 Total 5

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på beskyttede arbejdspladser o.l., modtager ud over førtidspension et beskæftigelsesvederlag på 15 kr. pr.time. Fra 1.jan 2020 fastsættes beskæftigelsesvederlaget til 25% af SIKs mindsteløn for timelønnede. Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn.