Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og kommune. [SODBV02]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

enhed Vælg mindst en værdi

Total 2 Valgt

Søg

kommune

Total 6 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 5 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
31-08-2021
Kontakt
Sune Steenskjold, sust@stat.gl
Enhed
Antal/Beløb
Næste opdatering
31-08-2022
Oprettelsesdato
31-08-2020
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
SOXBV02
Fodnoter

Fodnoter

Personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på beskyttede arbejdspladser o.l., modtager ud over førtidspension et beskæftigelsesvederlag på 15 kr. pr.time. Fra 1.jan 2020 fastsættes beskæftigelsesvederlaget til 25% af SIKs mindsteløn for timelønnede. Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn.