Personer med handicap, efter alder og køn [SODFO10]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

aldersgruppe

Total 7 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 1 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
04-12-2020
Kontakt
Sune Steenskjold, sust@stat.gl
Enhed
Antal
Oprettelsesdato
04-12-2020
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
SOXFO10
Fodnoter

Fodnoter

Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn. Nærværende opgørelse tæller personer og diagnoser, der indgår i materiale indsamlet fra kommunerne af Departementet for Sociale Anliggender, Familie- og Justitsområdet ultimo 2018 -primo 2019 i forbindelse med udarbejdelse af rapporten 'Personer med vidtgående handicap 2020'. Opgørelsen medregner de personer, der har fået bevilget hjælp efter handicaplovgivningen i den periode hvori data er opsamlet. Længden af denne opsamlingsperiode kendes ikke eksakt, og der er derfor en vis fejlmargen i det færdige resultat (anslået til max 15 pct.). Kvaliteten af de angivne diagnoser varierer stærkt, fra egentlige ICD10 -koder til helt generelle betegnelser som fysisk og psykisk handicap. Diagnoserne inddelt i 14 grupper for fysisk handicap og 8 for psykisk handicap, samt én gruppe for andre diagnosekoder. Bemærk at der både tælles personer og diagnoser. Således er der tale om i alt 1394 diagnoser fordelt på 1131 personer.