Diagnoser efter kategori og kommune [SODFO11]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

diagnosekategori

Total 26 Valgt

Søg

kommune

Total 6 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 1 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
04-12-2020
Kontakt
Sune Steenskjold, sust@stat.gl
Enhed
Antal
Næste opdatering
24-12-2099
Oprettelsesdato
04-12-2020
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
SOXFO11
Fodnoter

Fodnoter

Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn. Nærværende opgørelse tæller personer og diagnoser, der indgår i materiale indsamlet fra kommunerne af Departementet for Sociale Anliggender, Familie- og Justitsområdet ultimo 2018 -primo 2019 i forbindelse med udarbejdelse af rapporten 'Personer med vidtgående handicap 2020'. Opgørelsen medregner de personer, der har fået bevilget hjælp efter handicaplovgivningen i den periode hvori data er opsamlet. Længden af denne opsamlingsperiode kendes ikke eksakt, og der er derfor en vis fejlmargen i det færdige resultat (anslået til max 15 pct.). Kvaliteten af de angivne diagnoser varierer stærkt, fra egentlige ICD10 -koder til helt generelle betegnelser som fysisk og psykisk handicap. Diagnoserne inddelt i 14 grupper for fysisk handicap og 8 for psykisk handicap, samt én gruppe for andre diagnosekoder. Bemærk at der både tælles personer og diagnoser. Således er der tale om i alt 1394 diagnoser fordelt på 1131 personer.