Til toppen

Personer med handicap, efter boform [SODFO12]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle boformer , Ukendt , Egen bolig ,

Valgt 0 Total 9

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 1 Total 1

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn. Nærværende opgørelse tæller personer og diagnoser, der indgår i materiale indsamlet fra kommunerne af Departementet for Sociale Anliggender, Familie- og Justitsområdet ultimo 2018 -primo 2019 i forbindelse med udarbejdelse af rapporten 'Personer med vidtgående handicap 2020'. Opgørelsen medregner de personer, der har fået bevilget hjælp efter handicaplovgivningen i den periode hvori data er opsamlet. Længden af denne opsamlingsperiode kendes ikke eksakt, og der er derfor en vis fejlmargen i det færdige resultat (anslået til max 15 pct.). Kvaliteten af de angivne diagnoser varierer stærkt, fra egentlige ICD10 -koder til helt generelle betegnelser som fysisk og psykisk handicap. Diagnoserne inddelt i 14 grupper for fysisk handicap og 8 for psykisk handicap, samt én gruppe for andre diagnosekoder. Bemærk at der både tælles personer og diagnoser. Således er der tale om i alt 1394 diagnoser fordelt på 1131 personer.