Til toppen

Beboere på Selvstyrets B & U- og handicapinstitutioner, fordelt på køn,alder og institutionstype [SODFO3]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , 0-10 år , 11-20 år ,

Valgt 0 Total 9

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 Total 13

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Beboere er optalt pr. 1.december i det aktuelle år. Personer, der er udskrevet på dagen 1.december, tælles med. Tabellen medregner ikke beboere på selvejende og kommunale institutioner. Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn. Antal beboere er opgjort efter data leveret af Socialstyrelsen. For antal pladser er anvendt Finanslovens tal for de respektive år.