Til toppen

Til -og afgang af beboere på Selvstyrets institutioner [SODFO4]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 2

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 Total 12

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Beboere er optalt pr. 1.december i det aktuelle år. Personer, der er udskrevet på dagen 1.december, tælles med. Tabellen medregner ikke beboere på selvejende og kommunale institutioner. Når antallet af personer er 5 eller mindre i rækkerne, vises de som .. (2 prikker) af diskretionshensyn. Antal beboere er opgjort efter data leveret af Socialstyrelsen. For antal pladser er anvendt Finanslovens tal for de respektive år. Bemærk at for Uulineq angiver Finansloven for 2018 og 2019 et samlet antal pladser for hele institutionen, hvor de tidligere år har været angivet på institutionens tre afdelinger.