Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Tilgrundliggende dødsårsager 2002-2022, dødsmåned [SUDLDA3]

Vælg variabler

Lars Pedersen, LARP@stat.gl
18-12-2023
personer
09-02-2021
24-01-2019
Grønlands Statistik, Landslægeembedet
SUXLDA3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Valgt 0 Total 103

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Tuberkulose , Infektion med meningokokker ,

Valgt 0 Total 107

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Januar , Februar ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 Total 21

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977.

Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.

Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser

Ved ethvert dødsfald, der sker i Grønland, udsteder en læge en dødsattest i forbindelse med ligsynet. Lægen skal udstede dødsattesten, uden unødigt ophold, når de nødvendige oplysninger foreligger.

Dødsattesten består af 2 sider. Dødsattestens side 1 er et juridisk dokument, som anvendes som dokumentation for at personen er afgået ved døden. Dødsattestens side 2 indeholder de medicinske oplysninger om dødsfaldet.

Dødsattestens side 1 indeholder formelle oplysninger til identifikation af afdøde, samt lægens erklæring om at døden er indtruffet.

Oplysningerne benyttes endvidere til personregistreringen i CPR-registeret.

Dødsattestens side 2 indeholder oplysninger om dødsårsager, dødsmåde m.m. Der skal angives mindst en dødsårsag på dødsattesten, men der kan angives flere. Den vigtigste oplysning er den tilgrundliggende dødsårsag.

alder

Alder på dato for død

dødsårsag

Den tilgrundliggende dødsårsag er den dødsårsag, der startede det forløb, der i det enkelte tilfælde førte til døden. Evt. øvrige dødsårsager defineres som supplerende dødsårsager.

tid

Kalenderår for dødsfald. (Inklusiv forsinkede indberetninger )