Til toppen

Dødsmåde 1990 - 2022 [SUDLDM1]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Naturlig død , Ulykke ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Valgt 0 Total 100

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Nanortalik , Qaqortoq/Julianehåb ,

Valgt 0 Total 24

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 4

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 Total 33

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Ved ethvert dødsfald udfyldes en dødsattest af en læge, som indsender en kopi a denne til Landslægeembedet. Efter endt kalenderår eftersøges manglende dødsattester før det samlede materiale videresendes til Sundhedsdatastyrelsen i Danmark, som påfører og registrerer dødsårsagskoder. Dette sikrer en mere ensartet kodning, med bedre kvalitet, pga den meget større erfaringsbase. Processen er tidskrævende, så i afvente af datasæt med dødsårsager klassificerer LLE dødsattesterne efter den enklere dødsmåde. Oplysning om dødsmåde skelner mellem naturlig og ikke-naturlig død, hvor ikke-naturlig død klassificeres efter: 1) Ulykke
2) Selvmord
3) Vold (drab)
4) Andet
Desuden klassificerer Landslægeembedet de ikke-naturlige dødsfald efter metode Selvom oplysningerne i dag indhentes elektronisk, er der fortsat ikke fuld overensstemmelse med dødsfald som registreres i CPR. Når Grønlands Statistik, som baserer befolkningsstatistikken på udtræk fra CPR, og Landslægeembedet sammenholder oplysninger fra de 2 kilder er der uoverensstemmelser mellem oplysninger i de 2 registre. Derfor rapporteres i SUDLDM1 3 kilder: a) de som findes i begge registre
b) alene i Landslægeembedets register
c) alene Grønlands Statistiks register
Summen af a) + c) er det antal døde som rapporteres af Grønlands Statistik i Statistikbankens tabeller.