Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Antal krydstogtpassagerer fordelt på havn [TUDKRH]

Vælg variabler

Ane Louise Brandt, alob@stat.gl
29-02-2024
personer der har besøgt havn
28-02-2025
04-12-2015
Grønlands Statistik
TUXKRH
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total , Januar , Februar ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , Aasiaat , Ilulissat ,

Valgt 0 Total 20

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 Total 9

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000

Obs:

Krydstogtstatistikken for 2015 og 2016 er under revision på grund af forsinket ankomst af havnafgifter indberetninger.
Grundlaget for krydstogtstatistikken er havnemyndighedernes indberetning af afgiftsbetalinger til Skattestyrelsen.
Den 1. juni 2015 blev passagerafgifter indstillet, men krydstogtskibe fortsætter med at angive antal passagerer til Skattestyrelsen.

tid

Antal uregistrerede passagerer er estimeret på baggrund af (i) havneafgift for nærmeste havnekald for samme skibe;(ii) eller som 80% skibes maximum antal passagerer.