Uddannelse og beskæftigelse for 16-25 årige efter bopælsdistrikt som 12-årige, 2010-2018 [UDDUMG4]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

alder

Total 10 Valgt

Søg

distrikt

Total 18 Valgt

Søg

køn

Total 2 Valgt

Søg

status

Total 7 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 9 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 100.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 100.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
28-01-2020
Kontakt
Emil Malta - emim@stat.gl
Enhed
Antal personer
Næste opdatering
28-01-2021
Oprettelsesdato
28-01-2020
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
UDXUMG4
Fodnoter

Fodnoter

Alle tal er opgjort ved udgangen af tællingsåret. For metodebeskrivelse m.m.: www.stat.gl under Uddannelse.
Personer i Grønland dækker over fastboende og hjemvendte, der enten tidligere har været uddannelsesaktive i tællingsåret eller er uddannelsesaktive ved udgangen af året.
status
I uddannelse: Registreret hos Uddannelsesdepartementet, Sprogcenteret eller Uddannelsesstøtteforvaltningen.
I beskæftigelse: Registrering i 11. måned.
Ikke i uddannelse eller beskæftigelse: Ikke registereret som uddannelsesaktiv eller i beskæftigelse.