Til toppen

Uddannelse og beskæftigelse for 16-25 årige efter bopælsdistrikt, 2010-2019 [UDDUMG5]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.16 år , 17 år , 18 år ,

Valgt 0 Total 10

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Nanortalik , Qaqortoq , Narsaq ,

Valgt 0 Total 19

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Efterskole , Gymnasial uddannelse , Erhvervsuddannelse ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 Total 10

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Alle tal er opgjort ved udgangen af tællingsåret. For metodebeskrivelse m.m.: www.stat.gl under Uddannelse.
Personer i Grønland dækker over fastboende og hjemvendte, der enten tidligere har været uddannelsesaktive i tællingsåret eller er uddannelsesaktive ved udgangen af året.

status

I uddannelse: Registreret hos Uddannelsesdepartementet, Sprogcenteret eller Uddannelsesstøtteforvaltningen.
I beskæftigelse: Registrering i 11. måned.
Ikke i uddannelse eller beskæftigelse: Ikke registereret som uddannelsesaktiv eller i beskæftigelse.