Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Ungemålgruppe efter registrering af uddannelsessøtte i Majoriaq, 2016-2022 [UDDUMG6]

Vælg variabler

Samo Nielsen - snie@stat.gl
31-01-2024
Antal personer
31-01-2025
28-01-2021
Grønlands Statistik
UDXUMG6
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.16 år , 17 år , 18 år ,

Valgt 0 Total 10

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2016 , 2017 , 2018 ,

Valgt 1 Total 7

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Alle tal er opgjort ved udgangen af tællingsåret. For metodebeskrivelse m.m.: www.stat.gl under Uddannelse.
Personer i Grønland dækker over fastboende og hjemvendte, der enten tidligere har været uddannelsesaktive i tællingsåret eller er uddannelsesaktive ved udgangen af året.

alder

en

køn

en

status

en

tid

en