Til toppen

Ungemålgruppe efter registrering af uddannelsessøtte i Majoriaq, 2016-2021 [UDDUMG6]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.16 år , 17 år , 18 år ,

Valgt 0 Total 10

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 1 Total 6

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Alle tal er opgjort ved udgangen af tællingsåret. For metodebeskrivelse m.m.: www.stat.gl under Uddannelse.
Personer i Grønland dækker over fastboende og hjemvendte, der enten tidligere har været uddannelsesaktive i tællingsåret eller er uddannelsesaktive ved udgangen af året.

alder

en

køn

en

status

en

tid

en