Til toppen

Påbegyndte uddannelsesforløb, 2003-2022 [UDDISC11A]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gymnasial uddannelse , Erhvervsuddannelse , Suppleringskurser ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0011 Grundlæggende færdigheder, generelt , 0111 Uddannelsesvidenskab , 0114 Læreruddannelse med linjefag ,

Valgt 0 Total 79

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.14 , 15 , 16 ,

Valgt 0 Total 54

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 Total 20

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Opgørelsen inkluderer kun nye studerende på uddannelsen.

uddannelsesniveau

1. ciffer i ISCED 2011-kategoriseringen angiver, hvilket niveau uddannelsen befinder sig på.

uddannelsesfagområde

4.-7. ciffer dækker over specifikke branche eller område.

køn

Køn beregnes fra af personnummerets 10. ciffer, hvor et ulige tal angiver en mand

land

Enkelte erhvervsuddannelser har skiftet uddannelsesland nogle år. Uddannelsesland tager udgangspunkt i den uddannelsesinstitution man registreret i.

alder

Ved studiestart

tid

Registreringer i uddannelsesregisteret korrigeres 3 år tilbage i tiden baseret på uddannelsesforløbets slutdato. Tallene i tabellen kan derfor afvige fra tidligere.