Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Aktive studerende i uddannelse, 2003-2023 [UDDISC11B]

Vælg variabler

Samo Nielsen - snie@stat.gl
03-05-2024
Antal personer
05-05-2025
03-09-2012
Grønlands Statistik
UDXISC11B
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.15 , 16 , 17 ,

Valgt 0 Total 56

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gymnasial uddannelse , Erhvervsuddannelse , Suppleringskurser ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0011 Grundlæggende færdigheder, generelt , 0111 Uddannelsesvidenskab , 0114 Læreruddannelse med linjefag ,

Valgt 0 Total 79

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 Total 21

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Aktive opgøres pr. 31/12.

alder

Ved udgangen af tællingsåret.

uddannelsesniveau

1. ciffer i ISCED 2011-kategoriseringen angiver, hvilket niveau uddannelsen befinder sig på.

uddannelsesfagområde

4.-7. ciffer dækker over specifikke branche eller område.

køn

Køn beregnes fra af personnummerets 10. ciffer, hvor et ulige tal angiver en mand

land

Enkelte erhvervsuddannelser har skiftet uddannelsesland nogle år. Uddannelsesland tager udgangspunkt i den uddannelsesinstitution man registreret i.

tid

Registreringer i uddannelsesregisteret korrigeres 3 år tilbage i tiden baseret på uddannelsesforløbets slutdato. Tallene i tabellen kan derfor afvige fra tidligere.