Til toppen

Påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2022 [UDDISC11I]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gymnasial uddannelse , Erhvervsuddannelse , Suppleringskurser ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Campus Kujalleq , Midtgrønlands Gymnasiale Skole (GUX Nuuk) , Nordgrønlands Gymnasium (GUX Aasiaat) ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.14 , 15 , 16 ,

Valgt 0 Total 54

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Den gymnasiale uddannelse, GUX , Studieforberedende kursus for voksne - 1-årig, GUX - nedlagt , Studieforberedende kursus for voksne - 2-årig, GUX ,

Valgt 0 Total 82

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 Total 10

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Opgørelsen inkluderer kun nye studerende på uddannelsen.

uddannelsesniveau

1. ciffer i ISCED 2011-kategoriseringen angiver, hvilket niveau uddannelsen befinder sig på.

køn

Køn beregnes fra af personnummerets 10. ciffer, hvor et ulige tal angiver en mand

skole

1. august 2013 fusionerede Sydgrønlands Gymnasium og Grønlands Handelsskole i Qaqortoq og blev til Campus Kujalleq.

alder

Ved studiestart.

uddannelse

Selvstyrets uddannelseskoder forbundet med de udbudte uddannelseskoder.

tid

Registreringer i uddannelsesregisteret korrigeres 3 år tilbage i tiden baseret på uddannelsesforløbets slutdato. Tallene i tabellen kan derfor afvige fra tidligere.