Til toppen

Aktive studerende i uddannelse i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2021 [UDDISC11J]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.15 , 16 , 17 ,

Valgt 0 Total 56

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gymnasial uddannelse , Erhvervsuddannelse , Suppleringskurser ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Campus Kujalleq , Midtgrønlands Gymnasiale Skole (GUX Nuuk) , Nordgrønlands Gymnasium (GUX Aasiaat) ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Den gymnasiale uddannelse, GUX , Studieforberedende kursus for voksne - 1-årig, GUX - nedlagt , Studieforberedende kursus for voksne - 2-årig, GUX ,

Valgt 0 Total 77

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 Total 9

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Aktive opgøres pr. 31/12.

alder

Ved udgangen af tællingsåret.

uddannelsesniveau

Uddannelsesforløbene er klassifceret efter den internationale standard ISCED2011. For metode og yderligere information henvises til den seneste uddannelsespublikation, der kan hentes på www.stat.gl.

skole

1. august 2013 fusionerede Sydgrønlands Gymnasium og Grønlands Handelsskole i Qaqortoq og blev til Campus Kujalleq.

tid

Registreringer i uddannelsesregisteret korrigeres 3 år tilbage i tiden baseret på uddannelsesforløbets slutdato. Tallene i tabellen kan derfor afvige fra tidligere.