Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Fuldførte uddannelsesforløb i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2023 [UDDISC11K]

Vælg variabler

Samo Nielsen - snie@stat.gl
03-05-2024
Antal uddannelsesforløb
05-05-2025
01-06-2018
Grønlands Statistik
UDXISC11K
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.17 , 18 , 19 ,

Valgt 0 Total 52

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gymnasial uddannelse , Erhvervsuddannelse , Suppleringskurser ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Campus Kujalleq , Midtgrønlands Gymnasiale Skole (GUX Nuuk) , Nordgrønlands Gymnasium (GUX Aasiaat) ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Den gymnasiale uddannelse, GUX , Studieforberedende kursus for voksne - 1-årig, GUX - nedlagt , Studieforberedende kursus for voksne - 2-årig, GUX ,

Valgt 0 Total 134

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 Total 11

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000

alder

Ved afsluttende eksamen.

uddannelsesniveau

1. ciffer i ISCED 2011-kategoriseringen angiver, hvilket niveau uddannelsen befinder sig på.

køn

Køn beregnes fra af personnummerets 10. ciffer, hvor et ulige tal angiver en mand

skole

1. august 2013 fusionerede Sydgrønlands Gymnasium og Grønlands Handelsskole i Qaqortoq og blev til Campus Kujalleq.

uddannelse

Selvstyrets uddannelseskoder forbundet med de udbudte uddannelseskoder.

tid

Registreringer i uddannelsesregisteret korrigeres 3 år tilbage i tiden baseret på uddannelsesforløbets slutdato. Tallene i tabellen kan derfor afvige fra tidligere.