Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse opdelt på kommune og køn, 2008-2022 [UDDTRFA1]

Vælg variabler

Samo Nielsen - snie@stat.gl
05-10-2023
Antal personer
04-10-2024
31-08-2023
Grønlands Statistik
UDXTRFA1
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Direkte , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 Total 11

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 5

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 4

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 Total 15

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året. Data inkluderer kun elever, som har taget mindst én prøve til folkeskolens afgangsprøve.