Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Uddannelse og beskæftigelse for 16-25 årige efter afsluttet uddannelse, 2010-2020 [UDDUMG3_OLD]

Vælg variabler

Samo Nielsen - snie@stat.gl
28-01-2022
Antal personer
28-01-2023
26-01-2022
Grønlands Statistik
UDXUMG3_OLD
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valgt 0 Total 5

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.16 år , 17 år , 18 år ,

Valgt 0 Total 10

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Efterskole , Gymnasial uddannelse , Erhvervsuddannelse ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 Total 11

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Alle tal er opgjort ved udgangen af tællingsåret. For metodebeskrivelse m.m.: www.stat.gl under Uddannelse.
Personer i Grønland dækker over fastboende og hjemvendte, der enten tidligere har været uddannelsesaktive i tællingsåret eller er uddannelsesaktive ved udgangen af året.

afsluttet uddannelse

en

alder

en

status

I uddannelse: Registreret hos Uddannelsesdepartementet, Sprogcenteret eller Uddannelsesstøtteforvaltningen.
I beskæftigelse: Registrering i 11. måned.
Ikke i uddannelse eller beskæftigelse: Ikke registereret som uddannelsesaktiv eller i beskæftigelse.

tid

en