To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Population in municipalities(2018) January 1st 1977-2017 [BEEST2A]

Choose variables

Lars Pedersen, LARP@stat.gl
10/5/2017
Persons
Årligt
2/10/2017
3/22/2010
Statistics Greenland
BEXST2A
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 , 1978 , 1979 ,

Selected 1 of total 41

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total , Kommune Kujalleq , Kommuneqarfik Sermersooq ,

Selected 0 of total 7

Optional variable

Selected 0 of total 6

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Selected 0 of total 100

Optional variable

Selected 0 of total 2

Optional variable

Selected 0 of total 2

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Our Populationregister holds information on all persons, who have had address in Greenland after Januar 1st 1977. Purpose of the register Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser