To the Top

Population in municipalities(2018) January 1st 1977-2017 [BEEST2A]

Choose variables

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 , 1978 , 1979 ,

Selected 1 of total 41

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total , Kommune Kujalleq , Kommuneqarfik Sermersooq ,

Selected 0 of total 7

Optional variable

Selected 0 of total 6

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Selected 0 of total 100

Optional variable

Selected 0 of total 2

Optional variable

Selected 0 of total 2

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 500,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 500,000
Our Populationregister holds information on all persons, who have had address in Greenland after Januar 1st 1977. Purpose of the register Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser