Population in municipalities(2018) January 1st 1977-2017 [BEEST2A]
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

time Select at least one value

Total 41 Selected

Search

municipality

Total 7 Selected

Search

residence

Total 6 Selected

Search

age

Total 100 Selected

Search

gender

Total 2 Selected

Search

place of birth

Total 2 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 500,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 60 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 500,000
Contact and information

Information

Latest update
10/5/2017
Contact
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Unit
Persons
Update frequency
Årligt
Next update
2/10/2017
Creation date
3/22/2010
Source
Statistics Greenland
Matrix
BEXST2A
Footnotes

Footnotes

Our Populationregister holds information on all persons, who have had address in Greenland after Januar 1st 1977.
Purpose of the register Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser