Municipalities financial status [OFEBAL]
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

account Select at least one value

Total 9 Selected

Search

municipality

Total 7 Selected

Search

year Select at least one value

Total 10 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 60 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Contact and information

Information

Latest update
5/29/2020
Contact
Kristian Møller, kris@stat.gl
Unit
1.000 DKK
Next update
5/29/2021
Creation date
5/29/2020
Source
Statistics Greenland
Matrix
OFXBAL
Footnotes

Footnotes

Kommunernes regnskaber opstilles efter den autoriserede kontoplan. Kommunernes regnskaber kan afvige fra den autoriserede kontoplan. I disse tilfælde ændres konteringen til at følge den autoriserede kontoplan efter et skøn i Grønlands Statistik. Kommuneqarfik Sermersooq indgår ikke i tabellen fra og med 2018, og Qeqqata Kommune fra og med 2019, da disse kommuner anvender den nye kontoplan.