To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Sammisanik toqqaagit

Inuit kalaallit Nunaanni inuusimasut ukiunut inunngorfiinut aamma angajoqqaavisa inunngorfiinut immikkoortillugit [BENSTFSGRL]

Variabelit qinikkit

Lars Pedersen, LARP@stat.gl
14-02-2023
inuit
09-02-2024
05-06-2020
Naatsorsueqqissaartarfik
BEXSTFSGRL
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1877 , 1879 , 1880 ,

Toqqakkat 0 Katillugit 143

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 2

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 4

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 4

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Arlaat toqqartariaqarpat
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2016 , 2017 , 2018 ,

Toqqakkat 1 Katillugit 8

Datat cellit qinikkat amerlassuaat:
(amerlanerpaaffissaat 1.000.000)

Skærmimi taamaallaat 1.000 uiguleriiaat aamma 30 quleriiaat takutinneqarsinnaapput

Cellit toqqarneqarsimasut amerlanerpaafissaq qaangersimavaat 1.000.000
Denne tabel baseres på et særudtræk fra CPR af alle registrets personer, som er registreret født i Grønland. Om disse modtages en statuskode for, hvor disse er på udtræksdagen. Af sammenligningshensyn afgrænses disse af befolkningen 1. januar 2021 CPR blev indført i Grønland i 1972, og dækker tilnærmelsesvist 100 pct i perioden siden. Dette ses ved at summen af tabellens status variabel stort set svarer til det årlige antal levendefødte efter 1972. Før 1973 findes en gruppe personer, som døde før de fik tildelt et personnummer og dermed medgår i denne statistik