To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Sammisanik toqqaagit

1. Januaarimi inoqarfinni innuttaasut efter udvidet fødested 1977-2024 [BENST9A]

Variabelit qinikkit

Lars Pedersen, LARP@stat.gl
15-02-2024
inuit amerlassusaat
12-02-2025
15-01-2021
Naatsorsueqqissaartarfik
BEXST9A
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Toqqakkat 0 Katillugit 3

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Toqqakkat 0 Katillugit 100

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Katillugit , Grønland , Danmark ,

Toqqakkat 0 Katillugit 11

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Katillugit , k000 , k001 ,

Toqqakkat 0 Katillugit 28

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Arlaat toqqartariaqarpat
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 , 1978 , 1979 ,

Toqqakkat 1 Katillugit 48

Datat cellit qinikkat amerlassuaat:
(amerlanerpaaffissaat 1.000.000)

Skærmimi taamaallaat 1.000 uiguleriiaat aamma 30 quleriiaat takutinneqarsinnaapput

Cellit toqqarneqarsimasut amerlanerpaafissaq qaangersimavaat 1.000.000
Befolkningsstatistikken baseres på oplysninger i CPR fra 1977 og senere. Med udvidet fødested inddrages også forældre og bedsteforældres fødested udover personens eget fødested til at fastsætte en såkaldt grundkode.

grundkode

En grundkode sammensættes af 3 informationer til kxyz, hvor

grundkode

x: 0=Født i Grønland, 1=Født udenfor Grønland,

grundkode

y: Antal forældre født udenfor Grønland,

grundkode

z: Antal bedsteforældre født udenfor Grønland

grundkode

k100 fortæller da, hvor mange personer, som er født af 2 grønlandskfødte forældre med 4 grønlandskfødte bedsteforældre i udlandet og pr 1. januar pågældende år, bor i Grønland