To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Sammisanik toqqaagit

1. Januarimi innuttaasut kommuneni(2018) 1977-2017 [BENST2A]

Variabelit qinikkit

05-10-2017
Inuit amerlassusaat
Årligt
10-02-2017
22-03-2010
Naatsorsueqqissaartarfik
BEXST2A
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Arlaat toqqartariaqarpat
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 , 1978 , 1979 ,

Toqqakkat 1 Katillugit 41

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Katillugit , Kommune Kujalleq , Kommuneqarfik Sermersooq ,

Toqqakkat 0 Katillugit 7

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 6

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Toqqakkat 0 Katillugit 100

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 2

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 2

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Datat cellit qinikkat amerlassuaat:
(amerlanerpaaffissaat 1.000.000)

Skærmimi taamaallaat 1.000 uiguleriiaat aamma 30 quleriiaat takutinneqarsinnaapput

Cellit toqqarneqarsimasut amerlanerpaafissaq qaangersimavaat 1.000.000
Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977. Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser