To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Sammisanik toqqaagit

Innuttaasut qanoq amerlatiginissaannik naatsorsuineq [BENPROG]

Variabelit qinikkit

Lars Pedersen, LARP@stat.gl
15-05-2017
Inuit
årligt
16-09-2017
11-01-2012
Naatsorsueqqissaartarfik
BEXPROG
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Toqqakkat 0 Katillugit 6

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 3

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Toqqakkat 0 Katillugit 100

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 2

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Arlaat toqqartariaqarpat
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 , 1978 , 1979 ,

Toqqakkat 1 Katillugit 64

Datat cellit qinikkat amerlassuaat:
(amerlanerpaaffissaat 1.000.000)

Skærmimi taamaallaat 1.000 uiguleriiaat aamma 30 quleriiaat takutinneqarsinnaapput

Cellit toqqarneqarsimasut amerlanerpaafissaq qaangersimavaat 1.000.000

Obs:

fremskrivning

2015

16. august 2016. Vi har opdaget fejl i dele af grundlagsdata for 2015-fremskrivningen. Brug 2016- versionen i stedet
Se fodnoter for beskrivelse af beregningsforudsætninger

fremskrivning

2012

Beregningsforudsætninger
Fertilitet

2012

Samlet fertilitet:2.269 (2.305 for kvinder født i Grønland)
Den samlede fertilitet forventes at falde til 2.187 (2.273 for kvinder født i Grønland) over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.

2012

Dødelighed

2012

Dødelighed beregnes ud fra erfaringer i følgende år: 2007,2008,2009,2010,2011
Middellevetid mænd:68,3 (67,1 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:73,0 (72,7 - født i Grønland)
Dødelighedsniveau forventes at falde jævnt over de næste 25 år.
til:
Middellevetid mænd:73,0 (72,0 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:77,6 (77,3 - født i Grønland)

2012

Vandringer

2012

Antal år:10 (2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011)
Antal indvandrede ialt:22113:Mænd:12095:Kvinder:10018
Antal udvandrede ialt:25799:Mænd:13885:Kvinder:11914
Antal nettoindvandrede ialt:-3686:Mænd:-1790:Kvinder:-1896
Antal nettoindvandrede pr år:-368,60:Mænd:-179,00:Kvinder:-189,6

2013

Beregningsforudsætninger
Fertilitet

2013

Samlet fertilitet:2.203 (2.228 for kvinder født i Grønland)
Den samlede fertilitet forventes at falde til 2.103 (2.124 for kvinder født i Grønland) over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.

2013

Dødelighed

2013

Dødelighed beregnes ud fra erfaringer i følgende år: 2008,2009,2010,2011,2012
Middellevetid mænd:68,6 (67,5 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:73,1 (72,9 - født i Grønland)
Dødelighedsniveau forventes at falde jævnt over de næste 25 år.
til:
Middellevetid mænd:73,0 (72,0 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:77,6 (77,3 - født i Grønland)

2013

Vandringer

2013

Antal år:10 (2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012)
Antal indvandrede ialt:22240:Mænd:12154:Kvinder:10086
Antal udvandrede ialt:26313:Mænd:14168:Kvinder:12145
Antal nettoindvandrede ialt:-4073:Mænd:-2014:Kvinder:-2059
Antal nettoindvandrede pr år:-407:Mænd:-201:Kvinder:-206

2014

Beregningsforudsætninger
Fertilitet

2014

Samlet fertilitet:2.203 (2.228 for kvinder født i Grønland)
Den samlede fertilitet forventes at falde til 2.103 (2.124 for kvinder født i Grønland) over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.

2014

Dødelighed

2014

Dødelighed beregnes ud fra erfaringer i følgende år: 2008,2009,2010,2011,2012
Middellevetid mænd:68,6 (67,5 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:73,1 (72,9 - født i Grønland)
Dødelighedsniveau forventes at falde jævnt over de næste 25 år.
til:
Middellevetid mænd:73,0 (72,0 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:77,6 (77,3 - født i Grønland)

2014

Vandringer

2014

Antal år:10 (2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012)
Antal indvandrede ialt:22240:Mænd:12154:Kvinder:10086
Antal udvandrede ialt:26313:Mænd:14168:Kvinder:12145
Antal nettoindvandrede ialt:-4073:Mænd:-2014:Kvinder:-2059
Antal nettoindvandrede pr år:-407:Mænd:-201:Kvinder:-206

2015

Beregningsforudsætninger

2015

Fertilitet
Fertilitet beregnes ud fra erfaringer i følgende år:

2015

2010,2011,2012,2013,2014
Samlet fertilitet: 2.091 (2.120 for kvinder født i Grønland)

2015

Den samlede fertilitet forventes stort set uændret faldende fra 2.090 til 1.998 (2.024 for kvinder født i Grønland)
over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.

2015

Dødelighed
Dødelighed beregnes udfra erfaringer i følgende år:

2015

2010,2011,2012,2013,2014
Middellevetid mænd:69,07 ( 67,83 født i Grønland)
Middellevetid kvinder:73,71 ( 73,31 født i Grønland)

2015

Forventet middellevetid i 2040
Mænd : 74,23 (72,97 født i Grønland)
Kvinder : 78,35(78,02 født i Grønland)

2015

Vandringer
Antal år:10 (2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014)

2015

Hele befolkningen:
Antal indvandrede ialt:23601:Mænd:13184:Kvinder:10417
Antal udvandrede ialt:28147:Mænd:15463:Kvinder:12684
Antal nettoindvandrede ialt:-4546:Mænd:-2279:Kvinder:-2267
Gennemsnitligt antal nettoindvandrede pr år:-454,60:Mænd:-227,90:Kvinder:-226,70

2015

Født i Grønland:
Antal indvandrede ialt:9424:Mænd:4480:Kvinder:4944
Antal udvandrede ialt:13755:Mænd:6553:Kvinder:7202
Antal nettoindvandrede ialt:-4331:Mænd:-2073:Kvinder:-2258
Gennemsnitligt antal nettoindvandrede pr år:-433,10:Mænd:-207,30:Kvinder:-225,80

2016

Beregningsforudsætninger

2016

Fertilitet
Fertilitet beregnes ud fra erfaringer i følgende år:

2016

2011,2012,2013,2014,2015
Samlet fertilitet: 2.064 (2.108 for kvinder født i Grønland)

2016

Den samlede fertilitet forventes stort set uændret stigende fra 2.064 til 2.133 (2.178 for kvinder født i Grønland)
over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.

2016

Dødelighed
Dødelighed beregnes udfra erfaringer i følgende år:

2016

2011,2012,2013,2014,2015
Middellevetid mænd:69,80 ( 68,66 født i Grønland)
Middellevetid kvinder:74,18 ( 73,77 født i Grønland)

2016

Forventet middellevetid i 2040
Mænd : 74,78 (73,71 født i Grønland)
Kvinder : 78,77(78,42 født i Grønland)

2016

Vandringer
Antal år:10 (2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015)

2016

Hele befolkningen:
Antal indvandrede ialt:23273:Mænd:12978:Kvinder:10295
Antal udvandrede ialt:27876:Mænd:15155:Kvinder:12721
Antal nettoindvandrede ialt:-4603:Mænd:-2177:Kvinder:-2426
Gennemsnitligt antal nettoindvandrede pr år:-460,30:Mænd:-217,70:Kvinder:-242,60

2016

Født i Grønland:
Antal indvandrede ialt:9671:Mænd:4613:Kvinder:5058
Antal udvandrede ialt:14069:Mænd:6574:Kvinder:7395
Antal nettoindvandrede ialt:-4398:Mænd:-2061:Kvinder:-2337
Gennemsnitligt antal nettoindvandrede pr år:-439,80:Mænd:-206,10:Kvinder:-233,70