To the Top

Narsaatit annertussusaat, uummasuutillit savallu amerlassusaat, immikkoortunut agguarlugit [FINHEKBED]

Variabelit qinikkit

Toqqakkat 0 Katillugit 5

Sammisat toqqarneqarsinnaasut

Toqqakkat 0 Katillugit 3

Sammisat toqqarneqarsinnaasut
Arlaat toqqartariaqarpat
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Toqqakkat 0 Katillugit 17

Datat cellit qinikkat amerlassuaat:
(amerlanerpaaffissaat 500.000)

Skærmimi taamaallaat 1.000 uiguleriiaat aamma 30 quleriiaat takutinneqarsinnaapput

Cellit toqqarneqarsimasut amerlanerpaafissaq qaangersimavaat 500.000
Haktari ataastsip assigaa kipparissoq 100 X 100 meteritut angissusilik