Til toppen

Antal krydstogtspassagerer fordelt på måned [TUDKRP]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total , Januar , Februar ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 Total 20

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000

Obs:

Krydstogtstatistikken for 2015 og 2016 er under revision på grund af forsinket ankomst af havnafgifter indberetninger.
Grundlaget for krydstogtstatistikken er havnemyndighedernes indberetning af afgiftsbetalinger til Skattestyrelsen.
Den 1. juni 2015 blev passagerafgifter indstillet, men krydstogtskibe fortsætter med at angive antal passagerer til Skattestyrelsen.

tid

Antal uregistrerede passagerer er estimeret på baggrund af (i) havneafgift for nærmeste havnekald for samme skibe;(ii) eller som 80% skibes maximum antal passagerer.