Til toppen

Tips om hvordan du markerer i en liste


Der skal vælges mindst en værdi i for hver variabel. Variabler ses i hver sin listeboks. For de fleste variabler har vi valgt en standard værdi. Nogle variabler kan vi ikke angive standardværdi for - de skal vælges, og er markeret med en rød stjerne. For at markere hvilken værdi du ønsker med i din tabel klikker du på den. For at vælge flere holder du CTRL knap nede og klikker med mus på de værdier du vil have med. For at vælge Vis alle i en liste boks: - Markér første linie i listen. Tryk derefter på knapperne SHIFT og END samtidigt. Eller klik på knappen 'V' For at vælge / fortryde : - Tryk på knappen CTRL og klik på venstre museknap på den valgte linje samtidigt. Eller klik på knappen '-' Hvis du vil vælge mere end én værdi i en liste boks: - Marker værdier i træk ved at trykke på venstre museknap og slip den over de ønskede linjer. Eller markér den første værdi på din liste, og tryk derefter på knappen SHIFT på samme tid som du trykker på op or ned-pilene på tastaturet. - Marker værdi, ikke i træk, ved at trykke på knappen CTRL på samme tid som du klikker på venstre museknap på de ønskede værdier. For at søge efter en bestemt værdi i listen: - Markér første linie i listen. Skriv derefter det første bogstav i rækken du ønsker. Hvis du ikke får den rigtige værdi, prøv at skrive igen, indtil du finder den rigtige værdi. Eller brug up or down pile or museknappen for at se yderligere.